طرح دو فوریتی شورای شهر تهران برای شناسایی هیئت های پرشور پایتخت


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، بر اساس طرحی که در دستور کار شورای شهر تهران قرار دارد ، هیئت های برتر پایتخت با حضور فعال شهرداری تهران زیر نظر خواهند بود.

در این طرح دوگانگی ، به برگزاری عزاداری در تهران اشاره شده است.

گفتنی است ، انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران توسط شورای ششم همچنان مورد اختلاف وکلا است و برخی می گویند این انتخابات با قانون مطابقت ندارد.

طرح دو فوریتی شورای شهر تهران برای شناسایی هیئت های پرشور پایتخت

47231

https://earthwatchers.ir/
earthwatchers.ir
www.earthwatchers.ir