زنان ، کودکان و شهدای کربلاشهدای کربلا از نوادگان “ابی طالب” هستند که نام آنها در زیارت “ناحیه” ذکر شده است و 17 نفر از فرزندان ابی طالب هستند که نام آنها در زیارت “منطقه” ذکر نشده است 13 نفر ، سه نفر که از بنی هاشم شهید شدند این 33 نفر 10 فرزند امیرالم Muمنین (ع) ، چهار فرزند امام حسن (ع) ، سه فرزند سیدالشهدا (ع) ، 12 فرزند عقیل و چهار فرزند بودند. از جعفر

غیر از امام حسین (ع) و بنی هاشم ، 82 شهید وجود دارد که نام آنها در زیارت ناحیه مقدسه و برخی منابع دیگر آمده است و غیر از آنها ، نام 29 نفر دیگر در منابع اخیر آمده است.

تعداد شهدای کوفه و یاران امام 138 نفر بود که 14 نفر از آنها برده بودند.

78 شهید بودند که سرشان بین اقوام تقسیم شد و از کربلا به کوفه برده شدند.

شهدا در زمان شهادت 57 سال داشتند. پس از شهادت آن حضرت در روز عاشورا ، 33 زخم نیزه و 34 ضربه شمشیر ، به جز زخم های تیر بر بدن آن حضرت مشاهده شد و 10 نفر به پیکر مطهر امام حسین (ع) حمله کردند.

امام حسین (ع) بر بالین هفت شهید یعنی “مسلم بن عوسجه” ، “حر” ، “رومی روشن” ، “جون” ، “عباس” ، “علی اکبر (ع)” و “قاسم” قدم زد.

در روز عاشورا ، «علی اکبر (ع)» ، «عباس (ع)» و «عبدالرحمن بن عمیر» قطعه قطعه شد و سر سه شهید به طرف امام حسین (ع) پرتاب شد که عبارت بودند از: عبدالله بن عمیر کلبی ، عمرو بن جنضا و عباس بن ابی شبیب شاکری.

مادران 9 شهید کربلا در روز عاشورا حضور داشتند و شاهد شهادت فرزندان خود بودند.

اسامی این مادران عبارتند از: «رباب» ، مادر «علی اصغر (ع)» ، حضرت زینب (س) ، مادر «محمد» و «عون» ، «رمله» ، مادر قاسم بن حسن ، ‘بنت شلیل جیلیا’ ، مادر عبدالله بن حسن ، ‘رقیه’ ، دختر امیرالم Muمنین (ع) و مادر ‘عبدالله بن مسلم’ ، و مادران ‘محمد بن ابی سعید بن عقیل’ ‘،’ عمر بن جناده ‘،’ عبدالله بن وهب کلبی ‘، طبق روایتی که ثابت نشده ، ع).

پنج کودک به نامهای علی اصغر علیه السلام (عبدالله) ، نوزاد امام حسین (ع) ، ‘عبدالله بن حسن’ ، ‘محمد بن ابی سعید بن عقیل’ ، ‘قاسم بن حسن’ و ‘عمرو بن جنادا انصاری’ در کربلا به شهادت رسیدند. به

پنج تن از شهدای کربلا یعنی “انس بن حارث کهلی” ، “حبیب بن مظاهر” ، “مسلم بن عوسجه” ، “هانی بن عروه” و “عبدالله بن بختر امیری” از اصحاب رسول خدا (ص) بودند. )

همچنین 15 غلام در رکاب سیدالشهدا (ع) شهید شدند. امام حسین (ع) ، «حر» غلام حمزه ، «جون» غلام ابوذر غفاری ، «رفیع» غلام مسلم عضدی ، «سعد» غلام عمر سعیداوی ، «سالم» غلام بنی مدینه ، «سالم» غلام عبدی ، ‘شوزاب’ غلام شاکر ، ‘شیب’ غلام حرت جبری ، برده ‘روشن’ هرث سلمانی.

به این عدد باید ‘سلمان’ غلام امام حسین (ع) را که در ‘بصره’ به شهادت رسید اضافه کرد.

‘سوار بن منیم’ و ‘مقام بن ثمامه سعداوی’ دو یار امام حسین (ع) بودند که در روز عاشورا اسیر و شهید شدند.

چهار تن از یاران امام حسین (ع) نیز پس از شهادت در کربلا به نام های «سعد بن حرث» و برادرش «ابوالحطوف» ، «سوید بن ابی متا» (مجروح) و «محمد بن» به شهادت رسیدند. ابی سعید بن آنها عقیل بودند.

هفت نفر از جمله علی اکبر (ع) ، ‘عبدالله بن حسین’ ، ‘عمرو بن جنضا’ ، ‘عبدالله بن یزید’ ، ‘عبیدالله بن یزید’ ، ‘مجمع بن عائز’ و ‘عبدالرحمان بن مس عود در حضور پدر به شهادت رسیدند.

برخی از زنانی که در کربلا حضور داشتند ، دختران امام علی علیه السلام به نام های “زینب” ، “ام کلثوم” ، “فاطمه” ، “صفیه” ، “رقه” و “ام هانی” و “فاطمه” و ” سکینه دختران سیدالشهدا (ع) نیز در کربلا حضور داشتند و زنان دیگر “رباب” ، “آتکا” ، مادر “محسن بن حسن” ، دختر “مسلم بن عقیل” نامگذاری شدند. فدا نوبیا ، خدمتکار ویژه امام حسین. (ع) و مادر «وهب بن عبدالله» در روز عاشورا در کربلا بودند.

پنج زن خیام حسینی که به حضور دشمن آمدند و حمله کردند یا اعتراض کردند عبارت بودند از: برده «مسلم بن عوسجه» ، «ام وهب» ، همسر «عبدالله کلبی» ، مادر عبدالله کلبی ، زینب کبری (س). ) و مادر عمرو آنها مرده بودند.

و تنها زنی که در کربلا شهید شد ، ام وهب ، همسر عبدالله بن عمیر کلبی بود.