ببینید | لحظه ی وحشتناک ریزش سقف پارکینگ روی خودروها


ببینید |  لحظه ی وحشتناک ریزش سقف پارکینگ روی خودروها

به دنبال طوفان شدید در ملبورن، پایتخت ویکتوریا استرالیا، سقف یک پارکینگ روی خودروها فرو ریخت. فیلم این حادثه را در زیر مشاهده کنید. منبع: شبکه خبر

https://earthwatchers.ir/
earthwatchers.ir
www.earthwatchers.ir