ببینید | تصادف پژو پارس با عزاداران در شب تاسوعای حسینی؛در شب توسعه حسینی ، خودروی پژو پارس که از یکی از خیابان های اصلی روستای شوراب صغیر عبور می کرد با دسته های عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) این روستا مواجه شد. با برخی از عزاداران ، راننده قصد ترک محل را داشت که در آنجا ظاهراً ناخواسته با تعدادی از عزاداران برخورد کرد که این امر باعث جراحت برخی عزاداران شد.

264 256