ببینید | اروپا در بحران موج جدید کرونا قرار دارد


ببینید |  اروپا در بحران موج جدید کرونا قرار دارد

ظهور علائم موج جدید همه گیری کووید 19 در قاره اروپا ، به ویژه با گونه های جهش یافته ، دوباره نگرانی هایی را در این قاره ایجاد کرده است. تعداد مبتلایان به کووید در اروپا در مقایسه با هفته گذشته 10 درصد افزایش یافته است. منبع: خبرگزاری صدا و سیما

https://earthwatchers.ir/
earthwatchers.ir
www.earthwatchers.ir