ببینید | ادعای جدید مدیر کل مدیریت مصرف توانیر: بدون برنامه خاموشی نداریم!


ببینید |  ادعای جدید مدیر کل مدیریت مصرف توانیر: بدون برنامه خاموشی نداریم!

یاقوتی ، مدیرکل مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر ، گفت: ما بدون برنامه ریزی قطعی برق نداریم و این روند طبق جداول انجام می شود. خاموشی های پراکنده و کوچک در بخش خانه رخ داده است که با کاهش دما به طور کامل کنترل می شود. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

https://earthwatchers.ir/
earthwatchers.ir
www.earthwatchers.ir